Woonzorgbouw

Bouwcoördinatiebedrijf Servantis bestaat uit een ervaren team van ingenieurs en bouwcoördinatoren. Dit team realiseerde in de afgelopen jaren al ruim 60.000 vierkante meter aan nieuwbouw en renovatie in de Vlaamse woonzorgsector, goed voor zowat 1.000 nieuwe woongelegenheden. Maak ook gebruik van deze ervaring en specifieke expertise. 

Van A tot Z. Van ambitie tot zorgklare campus. Hoe gaan we te werk?

  1. U heeft ambitie? Contacteer Servantis vrijblijvend voor een eerste gesprek. We hebben het over uw verwachtingen en eisen, en die van uw bewoners en medewerkers. Samen werken we toe naar een masterplan.
  2. Beschikt u niet over de nodige middelen om uw bouwproject te financiëren? Servantis kan zorgen voor (extra) financiële partners en een financieel plan dat uw werkingsmiddelen niet belast.
  3. Middelen en een masterplan? Dan zorgt Servantis voor de nodige haalbaarheidsstudies. Heeft u een architect in gedachten? Desgewenst stelt Servantis u voor aan architecten met ervaring in uw sector. Samen met de architect zorgen we voor het plan, conform de adviezen van brandweer en eventueel betrokken overheidsagentschappen zoals Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed. 
  4. Technieken op maat van de woonzorgsector. Onze ingenieur technieken zorgt voor de studie, tekent de CAD-plannen en stelt het aannemingsdossier op.
  5. Klaar voor de eerste spadesteek? Servantis staat in voor de volledige bouwcoördinatie en controle op de werkzaamheden,, zodat u zich kunt blijven focussen op de dagelijkse werking in uw woonzorgcentrum. U kunt rekenen op een transparante rapportage en regelmatige overlegmomenten. 
  6. Veiligheid troef, na zelfs na de oplevering! Servantis heeft een eigen veiligheidscoördinator. Deze stelt een veiligheids- en gezondheidsplan op, houdt het coördinatiedagboek bij en stelt een postinterventiedossier op voor veilige onderhoudswerken. 

Tot slot

Servantis is geen consultancybureau: het brengt uw dromen en wensen niet enkel in kaart, maar realiseert ze ook. Van a tot z. Van ambitie tot zorgklare campus.